حضور پررنگ بیمه رازی در کمیسیون‌های سندیکای بیمه گران ایران
حضور پررنگ بیمه رازی در کمیسیون‌های سندیکای بیمه گران ایران
اقتصادوتجارت : دو تن از مدیران بیمه رازی در جلسه اخیر شورای عمومی سندیکای بیمه گران به عنوان اعضای کمیسیون‌های تخصصی مالی و حقوقی انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی، جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران برگزار و اعضای کمیسیون‌های تخصصی سندیکا انتخاب شدند که دو تن از مدیران شرکت بیمه رازی به عنوان اعضای کمیسیون‌های تخصصی مالی و حقوقی انتخاب شده‌اند.
طی این جلسه فرشید پورکاویان- مشاور مدیرعامل و مدیر پشتیبانی و ساختمان به عنوان عضو کارگروه سرمایه گذاری سندیکای بیمه گران ایران در کمیسیون تخصصی حقوقی و لقمان پاکروان- مشاور مدیرعامل بیمه رازی به عنوان عضو کمیسیون تخصصی مالی انتخاب شده‌اند.
لازم به ذکر است که دکتر علی جباری- مدیرعامل بیمه رازی در انتخابات اعضای هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران که در مهرماه سال جاری برگزار شد به عنوان عضو اصلی هیئت رئیسه انتخاب شده بود.