حضور مدیرعامل پتروشیمی شهید تندگویان در شورای سیاستگذاری کنفرانس ملی مهندسی نساجی
حضور مدیرعامل پتروشیمی شهید تندگویان در شورای سیاستگذاری کنفرانس ملی مهندسی نساجی
اقتصادوتجارت : مدیرعامل پتروشیمی شهید تندگویان در جلسه شورای سیاستگذاری سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی حضور یافت.

سید رضا قاسمی شهری مدیرعامل این شرکت به همراه علیمردان شیبانی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران به منظور همفکری و تبادل اطلاعات و تجربیات در جلسه شورای سیاستگذاری سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی حضور یافتند. جلسات این شورا از ابتدای سال برگزار و موضوعات مختلف از جمله محور‌های کنفرانس و تاریخ‌های مهم تاکنون به تصویب رسیده است.حضور مدیرعامل پتروشیمی شهید تندگویان در شورای سیاستگذاری کنفرانس ملی مهندسی نساجی

قابل ذکر است این کنفرانس در محور‌های متعددی از جمله علم و فناوری الیاف، فناوری نساجی، پوشاک، منسوجات صنعتی و نانو فناوری در نساجی در روز‌های ۱۹ الی ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ با شعار فناوری و محصولات دانش بنیان در نساجی برگزار می‌گردد.