حضور شهردار منطقه یک در ساختمان شهرداری ناحیه یک و بررسی خدمات رسانی به شهروندان
حضور شهردار منطقه یک در ساختمان شهرداری ناحیه یک و بررسی خدمات رسانی به شهروندان
اقتصادوتجارت : حمیدرضا حاجوی شهردار منطقه یک ضمن حضور در ساختمان شهرداری ناحیه یک از ادارات و واحدهای این مجموعه سازمانی بازدید و از نزدیک در جریان خدمات رسانی به شهروندان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، حمیدرضا حاجوی شهردار این منطقه ضمن حضور در ساختمان شهرداری ناحیه یک به همراهی حمزه وطن دوست شهردار این ناحیه با هدف بررسی روند ارائه خدمات و پاسخگویی به شهروندان، وضعیت اداری کارکنان و رسیدگی به درخواست های آنان، روز گذشته ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ از ناحیه یک شهرداری منطقه یک بازدید کرد.