حضور شرکت بهره برداری مترو در نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران
حضور شرکت بهره برداری مترو در نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران
اقتصادوتجارت : شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در نمایشگاه «شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران»، آخرین دستاوردها و خدمات خود را ارایه می کند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه، نمایشگاه «شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران» امروز کار خود را در بوستان گفت‌وگو آغاز کرد.
ایجاد فضایی مناسب برای ساماندهی، بهینه سازی و معرفی فعالیت های شهرداری تهران در راستای رسالت و ماموریت های سازمانی، ارایه الگوی جامع و کارآمد فعالیت ها، ایجاد ارتباط موثر بین حوزه ای و با سایر مخاطبان، ارتقای دانش و مهارت تخصصی از طریق تعامل با سایر سازمان ها و کارگاه های آموزشی جنبی از اهداف این نمایشگاه است.
شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه نیز در غرفه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران توانمندی‌ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه حمل و نقل ریلی درون شهری را ارایه می کند.
گفتنی است، این نمایشگاه از امروز ۱۲ تا ۱۷تیرماه در بوستان گفتگو میزبان علاقه‌مندان است.