حضور اعضای تیم عملیاتی دوام در پویش (سلامتی را قدم بزن)
حضور اعضای تیم عملیاتی دوام در پویش (سلامتی را قدم بزن)
اقتصادوتجارت : همایش کوه‌پیمایی در راستای پایدارسازی گروه های داوطلب واکنش اضطراری محله (دوام) و ارتقای سطح آمادگی جسمانی گروه های عملیاتی دوام، در ارتفاعات بوستان سرخه حصار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، این همایش در راستای “پویش سلامتی را قدم بزن ” و با مشارکت تیم های عملیاتی دوام مناطق ۱۳ و ۱۴ و ۴ و ۱۶ برگزار شد و در آن مدیر مشارکت جامعه محور سازمان، دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه ۱۳ و جمعی از کارشناسان سازمان و ستاد منطقه نیز حضور داشتند.
همچنین در پایان این مراسم به قید قرعه به تعدادی از اعضای دوام شرکت کننده در این همایش جوایزی اهدا شد.