حرکت قطارها از ایستگاه گلشهر به سمت هشتگرد به حالت عادی بازگشت
حرکت قطارها از ایستگاه گلشهر به سمت هشتگرد به حالت عادی بازگشت
اقتصادوتجارت : مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه به اطلاع می رساند اختلالی که به علت ورود تعدادی از کارگران شرکت تراورس به حریم ریلی ایجاد شده بود با پیگیری انجام شده مشکل برطرف و حرکت قطارها در این مسیر به حالت عادی بازگشته است.

گفتنی است این افراد در اعتراض به عدم دریافت حقوق وارد حریم ریلی شده و از پیمانکاران شرکت عمران شهر جدید هشتگرد بودند و هیچ ارتباطی با شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه نداشتند.