حذف فرآیند ارزیابی وسع برای دهک اول تا سوم
حذف فرآیند ارزیابی وسع برای دهک اول تا سوم
اقتصادوتجارت : دکتر محمدعفت پناه مدیرکل بیمه سلامت استان تهران ازحذف ارزیابی وسع برای دهک های 1تا 3 خبرداد.

به گزارش روابط عمومی ؛افرادی که نتیجه ارزیابی وسع اعلامی آنها در دهک­های ۱ تا ۳ بوده و در سامانه بیمه گری ثبت شده است، امکان دریافت پوشش بیمه سلامت همگانی رایگان، با اعتبار یکساله را دارند.
مدیرکل بیمه سلامت استان تهران گفت: ۵٫۵ میلیون نفر ازافراد مشمول دهک های ۱تا ۳ بدون مراجعه به ادارات بیمه سلامت استان ها و یا دفاتر پیشخوان ، بیمه سلامت رایگان هستند.
وی درادامه اشاره کرد: افرادی که دردهک‌های درآمدی ۴ و بالاتر قرار دارند می توانند با مراجعه به سامانه شهروندی بیمه سلامت به آدرس bimehsalamatiranian.ir و یا مراجعه حضوری به دفاترپیشخوان طرف قرارداد بر اساس آزمونِ وسع و مشارکت در پرداخت حق بیمه براساس دهک اعلامی از سوی وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران قرار گیرند.