جوان گرایی، دانش گرایی و شایسته سالاری در شرکت بهره برداری متروی تهران
جوان گرایی، دانش گرایی و شایسته سالاری در شرکت بهره برداری متروی تهران
اقتصادوتجارت : سه اصل جوان گرايي، دانش گرايي و شايسته سالاري سرلوحه انتصابات در شركت بهره برداري متروي تهران و حومه قرار مي گيرد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه، مهدی شایسته اصل نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه به منظور لبيك به منويات رهبري معظم انقلاب اسلامي در بيانيه گام دوم انقلاب و براساس مواد ۵۳ الي ۵۷ سياست هاي كلي نظام اداري، ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالی) مرتبط با انتصاب و ارتقاء مديران مبتني بر سه اصل جوان گرايي، دانش گرايي و شايسته سالاري و همچنين همسو با رويكرد دكتر زاكاني شهردار تهران مبني بر لزوم شناسايي و بهره گيري از استعدادها و توانمندسازي كاركنان شركت بهره برداري متروی تهران و حومه به منظور خدمت رساني مفيد و موثر به شهروندان عزيز تهراني، به معاونت سرمایه های انسانی شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه ابلاغ کرد که تمامي فرآيند هاي شناسايي، ارزيابي و انتصاب از طريق “كميته انتصابات” با الزاماتی مشخص انجام گیرد.
تهيه پرونده شخصي افراد توانمند توسط معاونت منابع انساني (رزومه، كارنامه، عملكرد)، احصاء الزامات عمومي و شرايط احراز تخصصي متناسب با نيازهاي هرحوزه، طراحي و ايجاد كارگروه ارزيابي صلاحيت تخصصي افراد براي تصدي يا ابقاء در پست از جمله موارد مطرح شده در این ابلاغیه است.
همچنين مقرر شد تا دستورالعمل هاي اجرايي اوليه شامل: فرآيندهاي شناسايي، ارزيابي و شاخص هاي احراز صلاحيت متناسب با شرح مشاغل ظرف مدت دو هفته تدوين شود و تدوين دستورالعمل هاي تكميلي در دستور كار قرار گيرد.