جمع آوری بیش از ۸ تن تفکیک غیر مجاز پسماند در خلازیر منطقه ۱۹
جمع آوری بیش از ۸ تن تفکیک غیر مجاز پسماند در خلازیر منطقه ۱۹
ا‍قتصادوتجارت : معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۹ از جمع آوری 8 تن و 840 کیلوگرم تفکیک غیر مجاز پسماند در خیابان سهیل جنوبی ناحیه سه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، علی نایبی افزود: محل دپوی تفکیک غیر مجاز پسماند طی گشت زنی شناسایی و در قالب اجرای مرحله دوم طرح ساماندهی آسیب‌های اجتماعی در ناحیه سه با ۱۰ سرویس جمع آوری و پاکسازی شد.
وی ادامه داد: با توجه به رویکرد مدیریت ارشد شهری در توجه به سلامت اجتماعی و اجرای تدابیر لازم در کاهش آسیب های اجتماعی طرح ضربتی جمع آوری و ساماندهی زباله گردها، کتفی، کولی و چرخی های غیر مجاز در نواحی پنجگانه با جدیت و قوت تمام به صورت شبانه روزی در حال اجرا است.

این مسئول با بیان اینکه زباله گردها و عاملان جمع آوری پسماند به صورت غیر مجاز علاوه بر مسائل و مشکلات اجتماعی چهره شهر را مخدوش و نامناسب می‌کنند، بیان کرد: با هماهنگی های انجام شده طی گشت های اجرایی در نواحی انواع پسماند قابل بازیافت از محل های دپوی کارتن و ضایعات جمع آوری می شود.