جلوگیری از پرداخت خسارت جعلی در سرپرستی استان خراسان رضوی بیمه “ما”
جلوگیری از پرداخت خسارت جعلی در سرپرستی استان خراسان رضوی بیمه “ما”
اقتصادوتجارت : کارشناسان بیمه “ما” در سرپرستی استان خراسان رضوی در یک پرونده ساختگی، از پرداخت بیش از سه میلیارد و پانصد میلیون ریال خسارت جعلی جلوگیری کردند.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از به نقل از روابط‌ عمومی بیمه “ما”، با هوشیاری کارشناسان فنی بیمه های اتومبیل و ارائه مدارک مستدل  مبنی بر جعلی بودن ادعای بیمه گزار  در پرونده تصادف موتورسیکلت و یک دستگاه خودرو پراید در شهر مقدس مشهد، از پرداخت بیش از ۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خسارت من غیر حق جلوگیری به عمل آمد.

این گزارش می افزاید، با تلاش و پی گیری های کارشناسان فنی بیمه “ما” در سرپرستی استان خراسان رضوی و ارائه لایحه، مدارک و مستندات به مراجع ذیصلاح استان، ساختگی بودن تصادف رانندگی  اثبات و از پرداخت خسارت جعلی، جلوگیری شد.

گفتنی است با تایید نهادهای ناظر، دریافت خسارت های تقلبی از طریق  مستندات ساختگی، همواره یکی از مشکلات پیش روی شرکت های بیمه بوده و بخش مهمی از زیان های وارده بر آنها را تشکیل می دهد. به دلیل پیامدهای مالی تقلب بیمه ای و تاثیر آن بر سودآوری شرکت های بیمه، کشف درست و به موقع آن در راستای استراتژی کاهش هزینه ها، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.