جلسه کمیته درآمدی به ریاست شهردار منطقه۷
جلسه کمیته درآمدی به ریاست شهردار منطقه۷
اقتصادوتجارت : جلسه کمیته درآمدی منطقه ٧ با حضور شهردار، معاونین، مدیران و شهرداران نواحی منطقه با هدف ابلاغ منویات و دستورات شهردار تهران، بررسی راهکارهای تامین منابع و افزایش درآمد به جهت ارائه خدمات بیشتر و بهتر به شهروندان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ٧، در جریان این نشست نصرالله آبادیان شهردار منطقه وضعیت درآمد منطقه را بررسی و جهت افزایش درآمد تا پایان سال جاری تاکید کرد و همچنین از همه همکاران خواست تا با همفکری و تلاش جهت ارتقاء بخش درآمدی و به تبع آن ارائه خدمات مطلوب به شهروندان از هیچ کوششی فروگذار نباشند.
وی با تاکید بر اینکه جلسات کمیته درآمد با محوریت وصول مطالبات، بررسی و ارزیابی عوامل موثر در ارتقا سطح درآمد منطقه و به ویژه راهکارهای اصولی و کارآمد در کسب درآمد پایدار برگزار می شود، افزود: مدیران و شهرداران نواحی ضمن شناسایی قطعات بزرگ در سطح منطقه و توافق با مالکین، این پروژه ها را در کمیسیون ماده پنج مطرح کنند تا ضمن داشتن پیوست اجتماعی از طریق این کمیسیون تمام جوانب اجتماعی، فرهنگی، ترافیکی … سنجیده شود زیرا تمام تلاش ما بر این است که کسب درآمدمان موجب ایجاد مشکلات برای شهر و شهروندان نشود.