جلسه مهم هم‌اندیشی مدیرعامل تامین اجتماعی و مدیران بیمه‌ای و درمانی کشور
جلسه مهم هم‌اندیشی مدیرعامل تامین اجتماعی و مدیران بیمه‌ای و درمانی کشور
اقتصادوتجارت : جلسه هم‌‎اندیشی مدیران حوزه بیمه‌‎ای سراسر کشور صبح فردا با رویکرد تحولی و تمرکز راهبردی بر موضوع «بررسی راهکارهای توسعه بیمه‌ای و پوشش بیمه اجتماعی همگانی» با حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، معاونان و مدیران ستادی و همچنین مدیران کل تأمین اجتماعی سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، جلسه هم‌اندیشی مدیران حوزه درمان نیز با رویکرد تحولی و تمرکز راهبردی بر موضوع «اجرای سطح بندی خدمات و بررسی راهکارهای نظام ارجاع در درمان مستقیم» صبح روز سه‌شنبه با حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، معاونان و مدیران ستادی و همچنین مدیران درمان تأمین اجتماعی سراسر کشور برگزار می‌شود.
سازمان تأمین اجتماعی در مدیریت جدید همراه با سیاست‌های اصولی دولت سیزدهم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رویکرد‌های سه گانه تحول، عدالت و اعتماد به فعالیت می‌پردازد. برنامه تحولی سازمان تأمین اجتماعی دارای سه جهت گیری مشخص تحول در چشم انداز، تحول در جهت‌گیری و تحول در روندها و عملیات است.
جهت‌گیری کلی پیگیری و اجرای برنامه‌‎های تحولی سازمان تأمین اجتماعی نیز مبتنی بر عدالت است و هدف نهایی برنامه‌های تحولی، تقویت اعتماد عمومی نسبت به این سازمان تعیین شده است.