جلسه مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با مدیران و مسئولین hseeامروز برگزار شد
جلسه مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با مدیران و مسئولین hseeامروز برگزار شد
اقتصادوتجارت :جلسه مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با مدیران و مسئولین HSEE مجتمع های تابعه ایمپاسکو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، از مدیران HSEE واحدهای برتر مجتمع معادن زغالسنگ طبس ، مجتمع سرب نخلک ، مجتمع سنگ آهن سیرجان و مجتمع طلای موته و همچنین شرکت کیمیاگران به عنوان‌ راهبر نمونه در مجتمع معدنی سرب نخلک تقدیر و تشکر به عمل آمد.