جلسه ماهانه شعب استان های کرمان و هرمزگان
جلسه ماهانه شعب استان های کرمان و هرمزگان
اقتصادوتجارت :به منظور بررسی عملکرد شعب بانک ایران زمین منطقه کرمان و هرمزگان جلسه ای با حضور مدیر و روسای شعب برگزار شد.

به نقل از روابط عمومی؛ قاسم خواجوئی مدیر شعب استان های کرمان و هرمزگان هدف از برگزاری جلسه را حرکت در جهت ارائه بهینه خدمات به مشتریان بر شمرد و تأکید کرد: همکاران با یک برنامه ریزی منسجم و بکارگیری همه ابزارها و امکانات و استفاده از توان کلیه همکاران، نسبت به بازاریابی مفید و مستمر اقدام کنند.