جلسه شورای مدیران پاکسان برگزار شد؛ تحول، پویایی و بهره وری در دستور کار قرار گرفت
جلسه شورای مدیران پاکسان برگزار شد؛ تحول، پویایی و بهره وری در دستور کار قرار گرفت
اقتصادوتجارت : جلسه تیرماه شورای مدیران این شرکت روز چهارشنبه پانزدهم تیرماه با حضور سرپرست، اعضای هیئت مدیره، معاونین و مدیران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، مهدی صولی سرپرست شرکت پاکسان با اشاره به اهمیت هم افزایی و هماهنگی کامل میان ارکان مختلف شرکت؛ تحول، پویایی و افزایش بهره وری در مجموعه را خواستار شد.

سرپرست شرکت پاکسان با تاکید بر اهتمام بیش از پیش مدیران و همکاران در دستیابی به اهداف ترسیم شده و ماموریت های کلان شرکت گفت: جلسات شورای مدیران بصورت منظم و با جدیت برگزار خواهد شد و ضمن تعامل با یکدیگر و تجمیع تجارب، توانمندی و بهره‌گیری حداکثری از پتانسیل‌های شرکت پاکسان، در مسیر اعتلای این مجموعه با سابقه و خوشنام در صنعت شوینده کشور حرکت خواهیم کرد.

در ادامه این جلسه هر یک از مدیران ضمن ارائه گزارشی از عملکرد واحدهای تحت مدیریت خود، به تشریح راهبردها و برنامه های آتی‌شان پرداختند.

در پایان، موارد مطرح شده جمع بندی و برای پیگیری و ارائه گزارش در جلسه بعدی شورای مدیران در دستور کار قرار گرفت.