جلسه تعیین سمت هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره ای برگزار شد
جلسه تعیین سمت هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره ای برگزار شد
اقتصادوتجارت : جلسه تعیین سمت هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره ای بنابر استعفای امیرخسرو فخریان رییس سابق اتحادیه در دبیرخانه هیات عالی نظارت به ریاست کامبیز معتمدوزیری دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور با حضور رضایی نماینده وزارت کشور، نظری معاون تشکل ها و تنظیم‌ مقررات صنفی، حاجیان عضو هیات اجرایی، صرامی مدیر حوزه دبیرخانه و اعضای هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای به نقل از دبیرخانه هیات عالی نظارت ، جلسه تعیین سمت هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره ای بنابر استعفای فخریان رییس سابق اتحادیه در دبیرخانه هیات عالی نظارت به ریاست کامبیز معتمدوزیری دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور با حضور رضایی نماینده وزارت کشور، نظری معاون تشکل ها و تنظیم‌ مقررات صنفی، حاجیان عضو هیات اجرایی، صرامی مدیر حوزه دبیرخانه و اعضای هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای برگزار شد.

در این جلسه معتمدوزیری دبیر هیات عالی با بیان اینکه اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیره ای باید نظارت بر فروشگاههای تحت پوشش خود را خصوصا در شرایط اخیر تقویت کند، گفت: دولت و وزارت صمت نقش حمایتی از همه تشکل های صنفی در کشور را ایفا می کند و در مقابل نیز در جهت صیانت از حقوق مصرف کنندگان با هرگونه تخلف وفق ضوابط و مقررات اقدام می‌ نماید.

کفتنی است بر اساس قانون و مقررات نظام صنفی، ترکیب جدید هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای به شرح ذیل تعیین و اعتبارنامه مطابق سمت تعیین شده صادر و توسط دبیر هیات عالی نظارت به ایشان اعطا شد.

  • منصور عالی پور بعنوان رییس اتحادیه کشوری
  • محمدعلی خراسانی بعنوان نایب رییس اول
  • مهدی عارفی داریان بعنوان نایب رییس دوم
  • حسین مدرسی فر بعنوان دبیر
  • رسول محمدی بعنوان خزانه دار