جلسه ارزیابی پروژه سبز توسط ارزیابان انجمن مدیریت سبز ایران در ذوب آهن برگزار شد
جلسه ارزیابی پروژه سبز توسط ارزیابان انجمن مدیریت سبز ایران در ذوب آهن برگزار شد
شبکه اقتصادوتجارت : جلسه ارزیابی پروژه تزریق پودرزغال (PCI) در سطح بین المللی و جهت کسب تندیس بنیاد جهانی انرژی توسط ارزیابان انجمن مدیریت سبز ایران 10 آبان ماه و با محوریت مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست و  مشارکت مدیریت های مرتبط برگزار گردید.

در این جلسه پروژه مذکور از منظر زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژِی مورد ارزیابی قرارگرفت و توضیحات لازم در خصوص هر یک از معیارهای مورد اشاره و مستندات مربوطه به تیم ارزیاب ارائه گردید.

پروژه تزریق پودر زغال به کوره بلند ها با توجه به دارا بودن مزایای  زیست محیطی متعدد در سال جاری توسط مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست به عنوان پروژه سبز به انجمن مدیریت سبز ایران ارائه و با تکمیل پرشسنامه های  مربوطه و انجام دفاعیات لازم موفق به کسب بالاترین امتیاز در سطح ملی  و کسب حد نصاب امتیاز لازم جهت رقابت در سطح بین المللی و کسب تندیس بنیاد جهانی انرژی گردید.

 لازم به ذکر است هر ساله پروژه های زیست محیطی معرفی شده توسط صنایع و ارگان های مختلف کشور به انجمن مدیریت سبز ایران بر اساس منطق EAST    توسط انجمن مذکور مورد ارزیابی قرار می گیرند. این فرآیند هر ساله  در دو سطح ملی و بین المللی برگزار می گردد و پروژه هایی که بتوانند حد نصاب  نمره ارزیابی لازم در سطح ملی را کسب نمایند  توسط انجمن مدیریت سبز ایران به بنیاد جهانی انرژی معرفی و در سطح بین المللی مطرح و مورد ارزیابی قرارمی گیرند. پروژه هایی که در سطح بین المللی در رقابت با پروژه های معرفی شده توسط سایر کشورها بتوانند امتیاز لازم را کسب نمایند موفق به دریافت تندیس و لوح تقدیر از بنیاد جهانی انرژی گشته و می توانند از مزایای در نظر گرفته شده توسط بنیاد مذکور جهت پروژه های سبز برخوردار گردند.