جزئیات فرایند صدور کارت شناسایی صنایع دستی در جزیره قشم
جزئیات فرایند صدور کارت شناسایی صنایع دستی در جزیره قشم
شبکه اقتصادوتجارت : سرپرست اداره صنایع دستی منطقه آزاد قشم جزئیات فرایند صدور کارت شناسایی صنایع دستی را در جزیره قشم اعلام کرد.

گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم نسرین ملازم روز شنبه با بیان این مطلب که فرایند صدور کارت شناسایی صنایع دستی در این جزیره سه مرحله دارد، گفت: در مرحله اول متقاضیان دریافت این نوع کارت با مراجعه به کارشناس اداره صنایع دستی منطقه آزاد قشم باید ضمن ارائه مدارک شناسایی خود، رشته مورد نظرشان را اعلام کنند.
وی مرحله دوم را اعلام زمان و مکان آزمون و ارسال فایل جزوه آزمون به متقاضی، چهار روز قبل از آزمون از سوی کارشناس اداره صنایع دستی منطقه آزاد قشم عنوان کرد.
سرپرست اداره صنایع دستی منطقه آزاد قشم مرحله سوم صدور کارت شناسایی صنایع دستی در جزیره قشم را برگزاری آزمون کتبی و عملی اعلام کرد و افزود: آزمون به دو صورت کتبی و عملی برگزار می شود و تعداد متقاضیان شرکت در آزمون هر رشته بایستی حداقل پنج نفر باشد که در صورت نرسیدن به حد نصاب در طی یک ماه، آزمون با هر تعداد متقاضی ثبت نام شده برگزار خواهد شد.
گفتنی است این آزمون در صورتی که تعداد ثبت نام کنندگان ۱۵ نفر یا بیشتر باشد با درخواست کتبی دهیاران با اعزام کارشناس صنایع دستی اداره صنایع دستی منطقه آزاد قشم، درمحل روستای مورد نظر متقاضیان برگزار خواهد شد.