جذب و پرورش نخبگان بومی، دستور کار گهرزمین
جذب و پرورش نخبگان بومی، دستور کار گهرزمین
اقتصادوتجارت : مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سنگ آهن گهرزمین (کگهر) منتهی به سال مالی 1400.09.30 با حضور 93 درصد سهامداران در تاریخ چهارشنبه 31 فروردین 1401 ساعت 14 در محل سالن تلاش تهران برگزار شد.

خلاصه ای از آن چه در مجمع مطرح شد:
•تصویب تقسیم سود نقدی ۴۰۰ تومانی به ازای هر سهم
•شرکت سنگ آهن گهرزمین که بزرگترین معدن سنگ آهن روباز خاورمیانه است در سال مالی گذشته ۱۶٫۲ میلیون تن سنگ آهن تولید کرد.
•در سال مالی گذشته درآمد شرکت از ۴۳ هزار میلیار ریال به ۱۰۸هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.
•شرکت گهرزمین ۳٫۵ میلیارد یورو پروژه در دست اقدام دارد که برخی از آن ها با همراهی شرکت گلگهر در حال انجام است.
•رسیدن تولید کنسانتره در خطوط یک و دو به بالاتر از ظرفیت اسمی به گونه ای که در سال مالی مورد نظر، میزان تولید کنسانتره در مجموع خطوط بالغ بر حدود ۴٫۶ میلیون تن گردید.
•بهره برداری از خط تولید گندله سازی با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال، در بهمن ۹۹ و تولید حدود ۲٫۹ میلیون تن گندله در ۱۱ ماه
•بهره برداری از خط تولید کنسانتره شماره ۳ در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۰ با ظرفیت ۲ میلیون تن در سال
•افزایش ۱۱۲ درصدی در «درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت» و ثبت رکورد در فروش (به میزان ۲۱۹٫۹۴۸٫۸۰۴ میلیون ریال در سال مالی مورد نظر)
•افزایش ۱۲۸ درصدی در «سود عملیاتی شرکت» و کسب ۱۰۷٫۵۰۹٫۹۴۸ میلیون ریال سود عملیاتی در شرکت در سال مالی مورد نظر
•افزایش ۱۴۹ درصدی در «سود خالص شرکت» و کسب بیش از ۱۰۷٫۸۶۹٫۰۴۱ میلیون ریال سود خالص در شرکت در سال مالی مذکور
• در دستور کار قرار دادن جذب و پرورش نخبگان بومی
بر اساس گزارشی از کدال، مصوبات مجمع به شرح زیر می باشد:
•سرمایه ثبت شده: ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال
•سود خالص هر سهم: ۴۳۱۵ ریال
•سود نقدی هر سهم: ۴۰۰۰ ریال
•سود انباشته پایان دوره: ۱۱۱٫۰۹۳٫۶۳۶ میلیون ریال