جایزه همکار نوآور همایش پتروفن ۱۴۰۱ در دستان پتروشیمی ارومیه
جایزه همکار نوآور همایش پتروفن ۱۴۰۱ در دستان پتروشیمی ارومیه
اقتصادوتجارت : شرکت پتروشیمی ارومیه در همایش پتروفن ۱۴۰۱ موفق به کسب جایژه ویژه همکار نوآورشد.

به گزارش شرکت پتروشیمی ارومیه، این شرکت در حاشیه افتتاح همایش پتروفن ۱۴۰۱ توانست جایژه ویژه همکار نوآور را به خود اختصاص داد.

در این مراسم که با حضور دکتردهقانی فیروز آبادی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، دکتر علی عسگری مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، دکتر قانعی مدیرعامل گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس و سایر مدیران ارشد صنعت پتروشیمی کشور برگزار گردید، مهندس احمد شیخ علیزاده رئیس خدمات فنی مجموعه پتروشیمی ارومیه به دلیل معرفی سه نوآوری مختلف در فرآیند تولید اسیدسولفوریک و سولفات پتاسیم حائز کسب این جایزه وِیژه شد.

گفتنی است این همایش از ۲۷ لغایت ۲۹ آذرماه ۱۴۰۱ با حضور شرکت های پتروشیمی تابعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت های دانش بنیان در مرکز همایش های بین المللی شرکت ملی نفت (کوشک) با رویکردی نوین در سال دانش بنیان برگزار گردید.