جانمایی و آماده سازی سایت های برفروبی در منطقه ۱۳
جانمایی و آماده سازی سایت های برفروبی در منطقه ۱۳
شبکه اقتصادوتجارت : شهرداری منطقه ۱۳ با جانمایی و آماده سازی سایت های برفروبی در نواحی چهارگانه و مرکزی  ، آماده بارش های پاییزی و زمستانی شد.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳ ، شهرداری منطقه به منظور خدمت رسانی به موقع و پاکسازی سریع معابر شهری و بزرگراهی در بارش های زمستانی ضمن آماده باش کامل نیروهای خدمات شهری نسبت به جانمایی و آماده سازی سایت های برفروبی در نواحی چهارگانه و مرکزی  اقدام کرد.
مرتضی رحمان زاده ، شهردار منطقه ۱۳ گفت : با توجه به موقعیت جغرافیایی بزرگراه شهید یاسینی به عنوان ورودی شرق تهران ، سایت اصلی برفروبی با استقرار ماشین آلات سبک و سنگین و مخازن دپوی شن مخصوص تجهیز شد.
وی با اشاره به تجهیز سایت های برفروبی در نواحی چهارگانه اظهار داشت :اقدامات لازم برای شارژ مخازن شن و نمک صورت گرفته و جانمایی مخازن زرد در بزرگراه ها و معابر اصلی در دستور کار قرار گرفت.
شهردار منطقه ۱۳ با بیان اینکه از مدتی قبل فعالیت  ستاد برفروبی منطقه آغاز شد ادامه داد :   سرویس و راه اندازی دستگاه ها از قبیل (باب کت ، لودر و.. ) ، تهیه لوازم انفرادی برف روبی و تجهیز کارگران به لباس گرم و چیدمان مخازن شن در بزرگراه های اصلی ، تامین و تجهیز ماشین آلات و نیروی انسانی برای فصول سرد سال از دیگر تدابیر منطقه برای فصول سرد سال است.