تولید در فولادسنگان از مرز ۴ میلیون تن فراتر رفت
تولید در فولادسنگان از مرز ۴ میلیون تن فراتر رفت
اقتصادوتجارت : تلاشگران شرکت صنايع معدنی فولاد سنگان درسال ۱۴۰۱ با تولید بیش از چهار میلیون تن گندله، علی رغم محدودیت های انرژی (برق و گاز) توانستند، تولید سال قبل را بهبود بخشند.

توقفات کارخانه های فولاد سنگان به دلیل قطعی برق و گاز در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۲۰ روز رسید که این مقدار معادل ۳۵% ظرفیت تولید کارخانه گندله سازی است. با این حال با همت کارگفتنی است، در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳ میلیون تن گندله تولیدی شرکت به فولاد مبارکه ارسال شد و حمل ریلی گندله ۱۷% نسبت به سال قبل رشد داشت.