تولید خودروی هوشمند پس از خودروهای برقی دنبال می‌شود
تولید خودروی هوشمند پس از خودروهای برقی دنبال می‌شود
اقتصادوتجارت : وزیر صمت گفت: به‌دنبال نوآوری و خلاقیت برای تولید خودروی هوشمند و هوشمندسازی کل صنعت خودرو هستیم.

عباس علی‌آبادی، وزیر صمت گفت: خودروهای برقی به شدت اقتصادی و زیست محیطی اند و ما به جای مصرف سوخت فسیلی می توانیم از انرژی حاصل از برق و باد استفاده کنیم.

او گفت: به طور کلی ما از هر منبع انرژی می توانیم تولید برق داشته باشیم و این به نظر من برای کشور دارای منافع بسیار است به طوری که مجلس در گذشته از آن حمایت کرده و در این زمینه هم قانون اتخاذ کرده است.

علی آبادی گفت:ما برای خودرو برقی به طور ویژه قانون داریم منتهی در قانون بودجه محدود شده که امیدواریم این رقم در قانون بودجه افزایش پیدا کند با جدیت به‌دنبال نوآوری و خلاقیت برای تولید خودروی هوشمند و هوشمندسازی کل صنعت هستیم.