تولید بیش از ۷۱۰ هزار تن فولاد در چادرملو
تولید بیش از ۷۱۰ هزار تن فولاد در چادرملو
اقتصادوتجارت : شرکت چادرملو موفق شد از ابتدای امسال تا پایان شانزدهمین روز از آذر ماه ۷۱۰ هزار و ۳۶۲ تن فولاد تولید کند.

مجموع فروش فولاد این شرکت در مدت یاد شده ۶۲۸ هزار و ۳۰۲ تن بود.

در این مدت ۲ میلیون و ۵۸۹ هزار و ۱۷۸ تن گندله در شرکت تولید و یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۲۳۳ تن از آن به فروش رفت.

همچنین تولید آهن اسفنجی در چادرملو تا پایان شانزدهمین روز از آذر ماه یک میلیون و ۶۲ هزار و ۱۰۰ تن بود.

با این حال، در مدت یاد شده در مجموع ۸۹۷ هزار و ۷۴۸ تن آهن اسفنجی در چادرملو مصرف شداست