توضیح بانک ملی ایران درباره اختلال موقت سامانه های مبتنی بر پیامک
توضیح بانک ملی ایران درباره اختلال موقت سامانه های مبتنی بر پیامک
اقتصادوتجارت : بانک ملی ایران ضمن پوزش از مشتریان گرانقدر، به اطلاع می رساند در پی قطع سرویس ارسال پیامک برخی اپراتورهای مخابراتی، سرویس ها و سامانه های مرتبط با پیامک بانک ملی ایران دچار اختلال موقت خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در پی بروز این اختلال، دسترسی به سامانه هایی نظیر بام و… که از سرویس پیامک استفاده می کنند، برای مشتریان تا زمان رفع مشکل از سوی اپراتورهای مخابراتی با اختلال همراه است.
بانک ملی ایران از صبوری و بردباری مشتریان محترم قدردانی می نماید و به اطلاع می رساند در اسرع وقت و رفع اختلال سرویس اپراتورهای مخابراتی، دسترسی به سامانه ها به حالت عادی باز خواهد گشت