توسعه گردشگری و اشتغالزایی در شرق تهران
توسعه گردشگری و اشتغالزایی در شرق تهران
شبکه اقتصادوتجارت : شهردارمنطقه 13 با حضور در برنامه زنده تلویزیونی شبکه "ایران کالا" به مناسبت هفته تهران گفت : مجموعه اقدامات صورت گرفته در بوستان جنگلی سرخه حصار به توسعه گردشگری و اشتغالزایی در شرق تهران می انجامد.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳ ، مرتضی رحمان زاده با بیان اینکه در شرق تهران جایگاهی برای گردشگری وجود نداشت ،اظهار داشت : به همین دلیل تصمیم گرفته شد، نگاه ویژه ای به این منطقه شود، بنابراین در منطقه سرخه حصار سرمایه گذاری صورت گرفت و در شورای اسلامی شهر تهران مصوبه ای به تصویب رسید و سرخه حصار به عنوان قطب گردشگری شرق تهران در نظر گرفته شد.
رحمان زاده از رونمایی دو پروژه جدید در آینده نزدیک خبر داد و اظهار کرد: پروژه بازار گل و گیاه که بزرگترین پروژه بازار گل و گیاه در سطح تهران و حتی کشور است و دیگری پروژه بوم گردی است که موقعیتی را برای افراد فراهم می کند که به راحتی ظرف مدت کوتاهی وارد ناحیه ای شوند که مشابه شمال کشور است و می توانند از انواع غذاهای محلی بهره ببرند.
شهردار منطقه ۱۳ و مجری طرح های گردشگری شرق تهران با اشاره به اینکه پروژه قطب گردشگری می تواند به اشتغال زایی کمک کند، تصریح کرد: در زمینه اشتغال زایی ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر می توانند در بخش های مختلف به کار اشتغال داشته باشند و سرمایه گذاران می توانند با سرمایه گذاری به سوداوری برسند.
رحمان زاده از توسعه فضای سبز در آینده ای نزدیک خبر داد و خاطر نشان کرد: ظرف یک دوره پنج ساله زمینه برای اشتغال زایی و فضای کسب و کار فراهم می شود و توسعه فضای سبز می تواند توسعه حوزه های زیست محیطی را در پی داشته باشد.
وی در خصوص ویژگی های بوستان جنگلی سرخه حصار یادآور شد: در بوستان جنگلی سرخه حصار، گونه های نادر گیاهی و جانوری یافت می شود وهمچنین بناهای تاریخی دوره قدیم در این منطقه وجود دارد و این ناحیه پذیرای گردشگران داخلی و خارجی است.