توسعه فضاهای سبز شهری با مشارکت شهروندان شمال تهران
توسعه فضاهای سبز شهری با مشارکت شهروندان شمال تهران
شبکه اقتصادوتجارت : فضاهای سبز شهری با مشارکت شهروندان و انجام تعهد مالکین به کاشت نهال، در شمال تهران توسعه یافت.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک مانی جعفریان معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری این منطقه با بیان خبر فوق اظهار داشت: طبق تعهدی که مالکین جهت کاشت نهال طبق رای کمیسیون ماده هفت بر عهده می گیرند تعداد ۳ هزار و ۵۰۰ نهال در رفیوژ میانی و بخش شرق و غرب بزرگراه امام علی(ع)، بوستان قیطریه و رفیوژ بزرگراه ارتش کاشته شد.
وی گفت: در رفیوژ میانی و مسیر شرق و غرب بزرگراه امام علی(ع) تعداد یک هزار اصله و در بوستان قیطریه تعداد ۳۰۰ اصله و در رفیوژ بزرگراه ارتش واقع در ناحیه ده شهرداری منطقه یک نیز ۲ هزار و ۲۲۸ اصله نهال غرس شد.
جعفریان با اشاره به گونه های کاشته شده افزود: این نهال ها شامل گونه های کوئل روتریا، افرا، توری و… بوده که با موقعیت محل کاشت و آب و هوای منطقه یک همخوانی داشته است.