توسعه بیمارستان ها و فضاهای عمومی در راستای منافع شهر و شهروندان است
توسعه بیمارستان ها و فضاهای عمومی در راستای منافع شهر و شهروندان است
شبکه اقتصادوتجارت : توسعه بیمارستان ها و سایر فضاهای عمومی در شمال تهران از دغدغه های مدیریت شهری است و آن را در جهت منافع شهر و شهروندان می داند.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، سید حمید موسوی شهردار این منطقه در نشستی با علیرضا زالی، فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: مدیریت شهری منطقه یک همه سعی خود را می کند تا در جهت منافع شهر و شهروندان و در چارچوب قانون در توسعه بیمارستان ها و مراکز درمانی و فضاهای عمومی برای استفاده شهروندان انجام وظیفه کند.
وی با اشاره به ترافیک سنگین معابر در شمال تهران که در تردد وسایل نقلیه از جمله خودروهای امدادی به مراکز درمانی نیز تاثیر گذار است، گفت: با توجه به وجود بیمارستان شهدا در خیابان شهرداری و ترافیک این خیابان طرح اجرایی برای ساماندهی ترافیک این محدوده تعریض خیابان حمید در مجاورت بیمارستان شهدای تجریش است تا به روان سازی تردد در معابر محدوده کمک شود که این طرح از جمله اقدامات ماندگار در حوزه ساماندهی ترافیک خواهد بود که با همکاری بیمارستان محقق خواهد شد.
موسوی با اشاره به ساختمان جدید این بیمارستان، تشکیل کارگروهی جهت پیگیری موضوعات پارکینگ و همچنین نمای این ساختمان را ضروری دانست و افزود : تلاش می کنیم در مدت زمانی مناسب طی تعامل با بیمارستان و شهرداری تهران، این موضوعات را تعیین تکلیف نماییم.
زالی نیز در ادامه ی این نشست از همکاری موثر شهرداری در مدیریت بیماری کرونا در شمال تهران تقدیر کرد و گفت: مجموعه مدیریت شهری از آغاز شیوع این بیماری حضور فعال داشته و در حوزه بهداشت عمومی اقدامات موثری را به انجام رسانده است.