توزیع ۲۵۰۰ بسته آموزشی تحصیلی ویژه کودکان تحت پوشش پرتو
توزیع ۲۵۰۰ بسته آموزشی تحصیلی ویژه کودکان تحت پوشش پرتو
شبکه اقتصادوتجارت : به همت شهرداری تهران و همزمان با هفته کودک؛ توزیع 2500 بسته آموزشی تحصیلی ویژه کودکان تحت پوشش مراکز پرتوانجام شد.

سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با مشارکت خیرین و سازمان های مردم نهاد با هدف حمايت كودكان بازمانده از تحصيل تحت پوشش مراكز پرتو اقدام به توزیع ۲۵۰۰ بسته حمایتی شامل؛کوله پشتی، نوشت افزار و… بین دانش آموزان تحت پوشش داشت.
?مدارس پرتو تحت پوشش سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با هدف دفاع از حق‌تحصیل و آموزش و حرفه آموزشی کودکان کار و خیابان تأسیس گردیده و با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد اداره می‌شود.