توزیع ۲ هزار کیسه پارچه‌ای در محلات منطقه۱۳
توزیع ۲ هزار کیسه پارچه‌ای در محلات منطقه۱۳
شبکه اقتصادوتجارت : با پیوستن نانوایی های منطقه به طرح دوستدار محیط زیست و در فاز دوم این طرح ، ۲ هزار کیسه پارچه‌ای بین شهروندان توزیع می شود.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳ ، مرتضی رحمان زاده، شهردار منطقه۱۳ گفت: با هدف حفاظت از محیط زیست، فاز دوم طرح نانوایی دوستدار محیط زیست در ٣٠ نانوایی محلات سیزده گانه منطقه۱۳ توسط اداره محیط زيست منطقه اجرایی شد.
وی افزود: این طرح از شهریور ماه آغاز شده، هم اکنون در حال اجراست و تا آذر ماه ادامه می یابد.
به گفته رحمان زاده ،طی این طرح، ۲ هزار کیسه پارچه‌ای بین نانوايي های منطقه توزیع می شود.
شهردار منطقه ۱۳ با بیان اینکه ، کیسه‌ های پارچه‌ای با مشارکت خیرین محیط زیستی منطقه تهیه و در اختیار نانوايي ها قرار می گیرد، اظهار داشت : آموزشگران ما با حضور درنانوایی‌ها ، ضمن ارائه آموزش‌های لازم به شهروندان ، آنها را برای استفاده از کیسه پارچه‌ای ترغیب کرده تا به حفظ محیط‌زیست‌ کمک کنند.
گفتنی است ، فاز اول طرح نانوایی‌های دوستدار محیط‌زیست، با برگزاری جلسات توجیهی، آموزش، اطلاع‌رسانی و تبلیغات و… در سال گذشته اجرا و فاز دوم طی یک ماه گذشته ، با ارزیابی فاز اول آغاز شد که هم اکنون درحال اجراست.