توزیع بسته های افطاری ساده در ایستگاه صلواتی بانک ملت
توزیع بسته های افطاری ساده در ایستگاه صلواتی بانک ملت
اقتصادوتجارت : همزمان با شب شهادت حضرت علی (ع)، بسته های افطاری ساده در ایستگاه صلواتی بانک ملت واقع در ساختمان مرکزی این بانک از سوی روابط عمومی توزیع شد.

به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بسته های افطاری در جوار سازه ای که به مناسبت شهادت حضرت علی (ع) در ورودی ساختمان مرکزی بانک ملت برپا شده است در بین رهگذران و روزه داران توزیع شد.این اقدام معنوی و فرهنگی از سوی اداره کل روابط عمومی و با حضور حمید یادروج مدیر کل روابط عمومی بانک ملت صورت پذیرفت.