توجه به معدن، فرصتی برای پیشرفت، توسعه و آبادان
توجه به معدن، فرصتی برای پیشرفت، توسعه و آبادان
اقتصادوتجارت : فرا رسیدن اول خرداد ماه که روز معدن نام‌گذاری شده است، فرصتی است تا به نقش پررنگ و بی بدیل معدن در عرصه اقتصادی، اشاره کنیم.

آنچه به وضوح قابل مشاهده و تقدیر است، مسیر پیشرفتی است که بخش معدن کشور طی سال‌های گذشته پیموده و هر سال سهم بزرگتری از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است.مزیت‌های فراوان بخش معدن در کشور در کنار تنوع انواع مواد معدنی و حجم ذخایر معدنی در ایران کشور ما را به عنوان یکی از سرآمدان معدنی دنیا تبدیل کرده که در عین حال اهرمی موثر برای گریز از تحریم‌ها و کاهش نیاز به واردات مواد اولیه مورد نیاز کشور بوده است.

در شرایطی که بخش بزرگی از معادن کشور در مناطق کمتر توسعه یافته متمرکز شده‌اند، لذا توجه ویژه به معادن باعث پیشرفت و توسعه سریع این مناطق خواهد شد.

فعال سازی معادن در هر شهر و روستایی علاوه بر اشتغال‌زایی و به کارگیری نیروهای بومی در آن منطقه، توسعه زیرساختی را هم به دنبال دارد. از همین رو طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان متولی آن انتخاب شده است، فرصتی برای آبادانی و توسعه مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود.

در پایان ضمن تبریک اول خرداد ماه روز معدن به عزیزان تلاشگر و فعال در بخش معدن کشور، امیدوارم با توجه به منویات مقام معظم رهبری شاهد جایگزینی معدن به جای نفت در آینده اقتصادی کشور باشیم.