توجه به رویکرد ویژه گردشگری و فراهم سازی شرایط به نفع ساکنان در اولویت طرح ساماندهی سیمین قلعه
توجه به رویکرد ویژه گردشگری و فراهم سازی شرایط به نفع ساکنان در اولویت طرح ساماندهی سیمین قلعه
اقتصادوتجارت : رویکرد ویژه گردشگری، ایجاد انگیزه و فراهم سازی شرایط حفظ و تقویت ساکنین و مشارکت سرمایه گذاران در طرح موضعی سیمین قلعه باید لحاظ شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، حمیدرضا حاجوی شهرداری این منطقه در جلسه طرح موضعی ساماندهی اراضی سیمین قلعه که با حضور سید مهدی هدایت سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران، مهدی بهرام پور سرپرست اداره کل شهرسازی و طرح های شهری، مهدی یوسفی معاون شهرسازی منطقه یک و… برگزار شد با بیان مطلب فوق اظهار کرد: طرح ارائه شده توسط مشاورین نیاز به بازنگری و توجه ویژه به رویکرد گردشگری، ایجاد انگیزه و فراهم سازی شرایط به نفع ساکنان دارد و باید در گام دوم انقلاب طرح هایی اجرا شود که رضایتمندی شهروندان را به همراه داشته باشد.

او تصریح کرد: ارزش افزوده دارآباد به دلیل اتصال آن از طریق ۳۵متری شهید افتخاری به بزرگراه امام علی(ع) افزایش یافته است که این امر می‌تواند در ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران جهت ساماندهی سیمین قلعه موثر باشد.

حاجوی ساخت ۴۵۰ واحد مسکونی در این محدوده را یکی از راهکارهای مهم در حل مشکل کامل سیمین قلعه دانست و گفت: با مشارکت شهروندان و سرمایه گذاران می توان طرح های توسعه شهری را به اجرا رساند و مشکل این محله را به طور کامل حل کرد و با نگاه شهرسازانه بخشی از ظرفیت های شهر تهران را به سیمین قلعه برگرداند.

او افزود: توسعه معابر پس قلعه باید در چارچوب استاندارد، قوانین طرح تفصیلی و توجه به مبحث پدافند غیر عامل اجرا شود.

هدایت نیز ساماندهی سیمین قلعه را استفاده از ظرفیت های موجود و تبدیل تهدیدها به فرصت ها دانست و گفت: با مشارکت ساکنین و تجمیع ریزدانه ها نوسازی و ساماندهی این محدوده شکل می گیرد تا هم بحث درآمدی و هم، حل معضل چند ساله آن به تحقق برسد.