توانگری مالی به تنهایی ملاک خوبی در انتخاب یک شرکت بیمه‌گر نیست
توانگری مالی به تنهایی ملاک خوبی در انتخاب یک شرکت بیمه‌گر نیست
محمد باباکردی" ،رتبه بندی اعتباری ملاک خوبی برای ارزیابی بیمه‌گذاران از یک شرکت بیمه‌گر است در حالیکه توانگری مالی شرکت های بیمه توسط بیمه مرکزی ارزیابی می شود اما این به تنهایی نمی تواند ملاک خوبی برای بیمه گذار در انتخاب شرکت بیمه‌گر باشد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، “محمد باباکردی”، سرپرست معاونت فنی این شرکت، در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین مطرح کرد: «رتبه بندی اعتباری ملاک خوبی برای ارزیابی بیمه‌گذاران از یک شرکت بیمه‌گر است در حالیکه توانگری مالی شرکت های بیمه توسط بیمه مرکزی ارزیابی می شود اما این به تنهایی نمی تواند ملاک خوبی برای بیمه گذار در انتخاب شرکت بیمه‌گر باشد.