تهیه وام از بانک شهر با همکاری بانک مرکزی برای اورهال قطارها
تهیه وام از بانک شهر با همکاری بانک مرکزی برای اورهال قطارها
اقتصادوتجارت : نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه گفت: تمام تمركز خود را براي بهبود شرايط مسافران شهر زير زميني گذاشته ايم و اميدوارم مشكلات کمبود واگن و عقب افتادگي هاي اورهال قطارها با تامین اعتبار و دريافت تسهیلات جاني دوباره به ناوگان متروی تهران ببخشد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران وحومه؛ مهدي شايسته اصل با اشاره به اينكه در حال حاضر جهت بهبود شرایط بايد هرچه زودتر فكري براي اورهال كردن قطار ها و افزايش ناوگان در شهر زير زميني انجام شود افزود: همزمان در حال شناسايي دقيق ميزان قطعات مورد نياز تامين منابع مالي براي اورهال كردن قطارها هستيم.
وي تصريح كرد: از قبل نيز آمار مورد نياز در خصوص اورهال كردن قطارها ارايه شده است اما مي خواهيم با اطلاعات دقيق تر در خصوص تعداد قطعات برای رفع این مشکلات طبق نياز خطوط  اقدام كنيم.
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه افزود: ما می‌دانیم که منابع بانکی کشور با مشکل روبروست، اما با همکاری بانک مرکزی در حال تهیه وام از بانک شهر هستیم و اميدواريم با نهايي شدن اين وام به تعهدات خود به پیمانکاران عمل کنیم و كار اورهال  كردن قطارهای مترو را هم سرعت بيشتر بدهيم.
وي خاطرنشان كرد با توجه به اهميت توجه به حمل و نقل بخصوص مترو در اين شرايط كه تنها راه برون رفت از آلودگي هوا گسترش و ارايه خدمات مناسب به شهروندان و ترغيب افراد براي استفاده از از حمل و نقل عمومي است. اميدواريم  با همکاری بانک عامل و بانک مرکزی اتفاقات خوبی را در زمینه تامین اعتبار در قالب ارايه تسهیلات شاهد باشيم تا هر چه زودتر نفس هاي به شماره افتاده ناوگان متروی تهران جاني دوباره بگيرند.