تندیس برتر به پروژه توسعه ذوب مس شهربابک رسید
تندیس برتر به پروژه توسعه ذوب مس شهربابک رسید
اقتصادوتجارت : پروژه توسعه ذوب مس خاتون‌آباد، موفق به کسب «تندیس نقره‌ای» در دهمین دوره جایزۀ ملی مدیریت پروژه ایران شد که افتخار بزرگی برای مجتمع مس شهربابک و شرکت مس در سطح پروژه‌های ایران محسوب می‌شود.

به گزارش مس پرس، بنا بر نتایج ارزیابی و با رأی هیئت داوران انجمن، طی مراسمی که در مرکز توسعه مدیریت نفت برگزار شد، پروژه توسعه ذوب خاتون‌آباد «تندیسِ نقره‌ای» را به‌عنوان بالاترین سطح تندیس اهدایی در دوره دهم از آن خود کرد.

از اواخر سال ۱۳۹۶، حوزۀ معاونت توسعه و مهندسی در ساختار مجتمع مس شهربابک ایجاد شد که تعریف و تدوین استراتژی‌های توسعه این مجتمع با تأکید بر توجه به تعریف صحیح پروژه‌ها و استقرار نظام مدیریت پروژه با رویکردهای تعالی، به این حوزه واگذار شد.

بر اساس این گزارش، رقابت جایزه ملی مدیریت پروژه هر ساله توسط انجمن مدیریت پروژه ایران به‌عنوان نماینده رسمی IPMA جهانی برگزار می‌شود که پس از تهیه و ارسال اظهارنامه به انجمن توسط تیم پروژه، ارزیابی از پروژه توسعه ذوب خاتون‌آباد طی سه روز با حضور ارزیابان متخصص این انجمن در سایت خاتون‌آباد انجام شد.

این گزارش می‌افزاید، مجتمع مس شهربابک در پی دریافت این تندیس اعلام کرد، دستیابی به این موفقیت، پایانِ راه نبوده و به معنای شروع حرکتی است که بتواند نظام مدیریت پروژه را بیش از پیش در بین پروژه‌ها و طرح‌های مجتمع مس شهربابک جاری سازد تا علاوه بر نمایان شدن نتایج و دستاوردهای آن در حوزه‌های اقتصاد، جامعه و محیط زیست به‌عنوان الگویی برای سایر حوزه‌های شرکت ملی صنایع مس ایران نیز باشد.