تلاش بیمه سلامت در راستای تهیه فرهنگ اصطلاحات تخصصی در حوزه حقوق بیمه
تلاش بیمه سلامت در راستای تهیه فرهنگ اصطلاحات تخصصی در حوزه حقوق بیمه
شبکه اقتصادوتجارت : مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس بیمه سلامت، از تهیه فرهنگ اصطلاحات تخصصی در حوزه حقوق بیمه خبرداد.

عبدالرحیم ترابی در گفت و گو با خبرنگار آی هینا گفت: با تخصصی شدن حوزه های دانش بشری لزوم تعمیق در هر یک از حوزه های کاری بیشتر احساس می‌شود، اما برای مطالعه در هر حوزه‌ای باید نقطه شروع مباحث تخصصی آن را یافت؛ اما این مهم جز با مراجعه به دانشنامه ها، دایره المعارف ها و فرهنگ‌های واژگان تخصصی رشته مربوطه ممکن نیست.
وی افزود: از این رو امروزه در اکثر جوامع پیشرفته نگارش دانشنامه ها و فرهنگ نامه های مرتبط با رشته های تخصصی گوناگون رو به فزونی است.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس بیمه سلامت تصریح کرد: حقوق بیمه سلامت به عنوان یکی از زیرشاخه های دانش حقوق در کشور ما هنوز در مراحل اولیه نضج و نمو بوده و بدین لحاظ مسیر طولانی برای رشد و توسعه آن متصور است.
وی اظهار داشت: دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران با هدف گام گذاشتن در این مسیر تهیه یک فرهنگ اصطلاحات تخصصی در حوزه حقوق بیمه سلامت را در دستور کار قرار داده است.
ترابی گفت:  در تهیه فرهنگ اصطلاحات مذکور تلاش بر این است که مفاهیم حقوقی بیمه سلامت علی الخصوص از منظر قوانین و مقررات کشور مورد توجه قرار بگیرد و در همه موارد مستند، مستدل منابع قانونی و دکترین باشد.
وی تاکید کرد:  در گام اول اصطلاحات تخصصی مندرج در بخش تعاریف قوانین و مقررات مهم حوزه بیمه سلامت را استخراج و مورد توجه قرار گرفته است و در گام بعد به منظور تکمیل قلمرو موضوعی مجموعه با استفاده از تکنیک های پردازش متن واژگان تخصصی مجموعه قوانین و مقررات سازمان استخراج شده است .
ترابی اظهار داشت: تاکنون تعداد ۳۰۱ مدخل به همراه استنادات دقیق به مواد قانونی و دکترین گردآوری و مستند سازی شده است و در گام بعدی تکمیل این پروژه با توجه به تجربیات کشورهای دیگر در حوزه نگارش فرهنگ‌هایی تخصصی حقوق بیمه سلامت در دستور کار خواهد بود