تلاش برای تسهیل مشکلات رفاهی- آموزشی کودکان کار
تلاش برای تسهیل مشکلات رفاهی- آموزشی کودکان کار
اقتصادوتجارت : کار گروهی از نمایندگان مناطق شهرداری تهران و سازمان‌های مردم‌نهاد تشیل می‌شود تا مشکلات رفاهی _آموزشی کودکان کار تسهیل شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان رفاه ، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، در جلسه هماهنگی مدیران خدمات اجتماعی مناطق و مدیران پرتو برخی مشکلات و دغدغه های موسسات فعال در حوزه کودکان کار که تحت عنوان پرتو شناخته می‌شوند، بررسی شد.

ارائه خدمات رفاهی و تفریحی به کودکان کار از مهمترین دغدغه‌های سازمان‌های مردم نهاد است. همچنین مسائل زیرساختی، تعامل با شهرداری مناطق و ابزارهای کار برای تعامل بیشتر و آموزش بهتر این کودکان از دیگر دغدغه‌های این سازمان‌ها ست.

به همین منظور در این جلسه تصویب شد،کارگروهی از نمایندگان مناطق و سازمان‌های مردم نهاد تشکیل شود و در نهایت تمام نکاتی که در جلسه مطرح شد و نقاط قوت و ضعف طرح‌ها و اقدامات در این کارگروه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا راهکار مناسبی برای رفع این مشکلات پیدا شود.

برای تسهیل مسایل رفاهی و آموزشی کودکان کار تلاش می‌شود از طریق ارگان‌های مربوطه تسهیلگری‌های لازم با دستگاه‌های دیگر صورت گیرد