اقتصادوتجارت : نهمین نشست دبیران مجامع خیرین برای ایجاد هماهنگی بیشتر جهت هم‌افزایی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی با حضور مدیرعامل سازمان رفاه، خدمت و مشارکت‌های اجتماعی، معاون رفاه و ارتقاء مشارکت‌های اجتماعی این سازمان و تعدادی از خیرین برگزار شد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، در این نشست در خصوص برنامه‌های شهرداری تهران جهت رفع آسیب‌های اجتماعی مباحثی مطرح شد.

ساماندهی معتادین متجاهر، اشتغال و بازگرداندن آن‌ها به خانواده و پس از آن ساماندهی کودکان کار، متکدیان و محرومین در برنامه‌های جدید شهرداری تهران قرار دارد و سازمان خدمات اجتماعی که متولی اصلی این حوزه‌ها در شهرداری تهران است، تلاش می‌کند برای انجام امورات خیرین تسهیل‌گری لازم را انجام دهد.

رویکرد جدید شهرداری تهران تلاش جهت رفع آسیب‌های اجتماعی با همراهی و همکاری نیروهای خیّر و جهادی ست. این افراد می‌توانند با کمک و تسهیل‌گری سازمان به اقدامات خود به‌طور جدی‌تر ادامه دهند تا آن‌ها و شهرداری تهران بتوانند از پتانسیل یکدیگر بیشتر استفاده کنند.

همچنین در پایان این جلسه برای تسهیل بیشتر کارهای خیرین ایجاد دبیرخانه در معاونت رفاه و و ارتقاء مشارکت‌های اجتماعی این سازمان و ارتقا سامانه سمات جهت پیشگیری از موازی کاری و ایجاد هماهنگی بیشتر بین سازمان و خیرین پیشنهاد شد.