تقویم های شهری منطقه۲ مزین به پیام های فرهنگی و قرآنی شد
تقویم های شهری منطقه۲ مزین به پیام های فرهنگی و قرآنی شد
اقتصادوتجارت : معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه2 گفت: در راستای ایجاد فضای فرهنگی و معنوی در سطحج شهر تقویم های مناسبتی منطقه مزین به احادیث و آیات قرآنی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲، علیرضا جعفری با اعلام این خبر گفت: مدیریت شهری منطقه با درنظر گرفتن ا همیت و نقش فضاسازی شهری در ایجاد نشاط اجتماعی ،طرخ زیباسازیی و آرام سازی منظر شهری را در دستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به نصب المان تقویم شهری در میادین و معابر پرتردد منطقه افزود: با هدف اشاعه ارزش های دینی و ترویج شعائر مذهبی و فرهنگی، این المان ها به احادیث و آیات قرآنی مزین شد.
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه افزود: در راستای طرح آراستگی سیمای شهری و فضاسازی محیطی در قالب اجرای نقاشی دیواری ، نصب المان های حجمی و … در برنامه های سالجاری پیش بینی شده است.