تقدیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مدیرعامل و کارکنان پست بانک ایران به خاطر کیفیت برگزاری مجمع سال مالی ۱۴۰۰
تقدیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مدیرعامل و کارکنان پست بانک ایران به خاطر کیفیت برگزاری مجمع سال مالی ۱۴۰۰
اقتصادوتجارت : دکتر عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به گزارش ارسالی از سوی دکتر بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران در خصوص کیفیت برگزاری مجمع سال مالی ۱۴۰۰ بانک و ذکر تفاوت های چشمگیر آن نسبت به سال های قبل ، نوشت: «از تلاش های جناب عالی و همکارانتان سپاسگزارم.

به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران : در گزارش ارسالی مدیرعامل پست بانک ایران به دکتر زارع پور، به شفافیت مالی چشمگیر صورت های مالی سال ۱۴۰۰، سود خالص ۱۲،۱۲۷ میلیارد ریالی ، توزیع ۴۵ ریال سود به ازای هر سهم، برنامه بانک برای افزایش سرمایه بانک به میزان ۳۵ درصد سرمایه ثبتی از محل سود انباشته و پرداخت مبلغ ۳۱۳ میلیارد ریال سود قطعی به سپرده گذاران در سال ۱۴۰۰ اشاره شده است.