تقدیر وزارت علوم از رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به جهت همکاری پژوهشگاه با دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
تقدیر وزارت علوم از رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به جهت همکاری پژوهشگاه با دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
اقتصادوتجارت : پژوهشگاه از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان همکار برگزیده دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزیده شد.

گزارش دفتر ریاست و روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این پژوهشگاه از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان همکار برگزیده دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزیده شد.
دکتر سیف مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم تحقیقات و فناوری با ارسال لوح تقدیر خطاب به دکتر یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تبریک به مناسبت برگزیده شدن پژوهشگاه ICT به عنوان همکار برگزیده دانشگاه امام خمینی (ره)، خواستار استمرار این همکاری در آینده شد.
در همین راستا معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) نیز طی نامه‌ای جداگانه از همکاری و تلاش دکتر یزدانیان و مدیران پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات قدردانی نمود.