تقدیرگمرک استان های مرکزی و آذربایجان شرقی از بیمه آسیا
تقدیرگمرک استان های مرکزی و آذربایجان شرقی از بیمه آسیا
مدیر کل گمرکات استان مرکزی و معاون توسعه مدیریت و منابع حوزه نظارت گمرکات استان آذربایجان شرقی با ارسال تقدیرنامه از خدمات بیمه آسیا در این استان ها تقدیر کردند.

مدیر کل گمرکات استان مرکزی، قدردانی و سپاس خود را از حسن همکاری و خدمات خالصانه و زحمات بی شائبه رئیس شعب استان مرکزی و کارکنان آن در پرداخت خسارت درمانی کارکنان اداره کل گمرکات استان مرکزی، اعلام کرده است.

هم چنین، معاون توسعه مدیریت و منابع حوزه نظارت گمرکات استان آذربایجان شرقی از اهتمام و پیگیری رئیس شعبه شریعتی تبریز و کارشناسان آن شعبه در خصوص پرونده های درمانی حوزه نظارت گمرکات استان آذربایجان شرقی که منجر به رضایت همکاران این حوزه شده است، قدردانی و تشکر کرده است