تقدیرسردار فدوی از کارکنان سازمان بهشت زهرا/ بهشت زهرا در بحران کرونا در کشور پیشگام و موفق عمل کرد
تقدیرسردار فدوی از کارکنان سازمان بهشت زهرا/ بهشت زهرا در بحران کرونا در کشور پیشگام و موفق عمل کرد
شبکه اقتصادوتجارت : سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه در دیدار با مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) از نزدیک در جریان روند خدمات رسانی و مدیریت بحران کرونا در حوزه کفن و دفن قرار گرفت .

به گزارش امین خوش احوال نظیف- خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پس از بازدید از سازمان بهشت زهرا(س) و اقدامات مدیریتی در بحران کرونا گفت: مدیریت بحران کرونا در تغسیل اموات کرونایی و کفن و دفن با کرامت متوفیان در ابتدا اقدامی بسیار سخت به نظر می رسید که با ایثار و از خودگذشتگی پرسنل خدوم سازمان بهشت زهرا(س) انجام شد و همین مسئله بهشت زهرا(س) را به سازمانی پیشرو تبدیل کرد به نحوی که سایر آرامستان های کشور از سازمان بهشت زهرا(س) تبعیت و تأسی کردند.
جانشین فرمانده کل سپاه با مقدس خواندن خدمتی که پرسنل بهشت زهرا(س) به مردم ارائه می کنند، تصریح کرد: خدمتی که پرسنل زحمتکش بهشت زهرا(س) به مردم ارائه می کنند ، ” واجب کفایی ” است و این خدمات رسانی و جلب رضایت مردم در حکومت اسلامی بدون شک رضایت خداوند را در پی داشتهو ثوابی بی اندازه دارد.
سردار علی فدوی با اعلام این مطلب که سپاه درکنار کارکنان زحمتکش سازمان بهشت زهرا(س) است ، ضمن اعلام آمادگی برای هرگونه همکاری و همراهی در این شرایط سخت و بحرانی گفت: ما از ابتدای این بحران برادرانه و مومنانه در کنار شما هستیم و به امید خداوند از این به بعد هم سپاه در کنار شما حضور دارد تا از این بحران به سلامت عبور کنیم.
در ابتدای این دیدار سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) با ارائه گزارشی از ۲۶۰ روز تلاش شبانه روزی و جهادگونه پرسنل سازمان بهشت زهرا(س) در بحران بی سابقه و تاریخی کرونا گزارشی ارائه کرد و گفت: در این ایام سخت و دشوار سپاه با برادری بیشترین همراهی و همکاری را با سازمان بهشت زهرا(س) داشته و همواره همراه و پشتیبانی کرده است.