مدیر روابط عمومی چادرملو عنوان مدیر برتر ۱۴۰۰ را دریافت کرد
مدیر روابط عمومی چادرملو عنوان مدیر برتر ۱۴۰۰ را دریافت کرد
اقتصادوتجارت : از حسین طالبی مدیر روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بعنوان مدیر برتر روابط عمومی در سال 1400 که در هفدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی برگزار شد تجلیل وتقدیر شد.

در هفدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی که در مرکز همایش‌های صدا وسیما برگزار شد از حسین طالبی مدیر روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بعنوان مدیر برتر روابط عمومی در سال ۱۴۰۰ به دلیل طراحی نظام ارتباطی شایسته و اهتمام در توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های روابط عمومی تجلیل و لوح سپاس اهدا شد.