تفاهم نامه همکاری بین سازمان نظام مهندسی و بیمه میهن
تفاهم نامه همکاری بین سازمان نظام مهندسی و بیمه میهن
اقتصادوتجارت : تفاهم نامه همکاری فیمابین سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و بیمه میهن در راستای تجمیع امور بیمه ای و با هدف توسعه تعاملات و ارائه پوشش های بیمه ای و حرفه ای برای هر یک از اعضای این سازمان و خانواده درجه یک آنها به امضای طرفین رسید.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی بیمه میهن؛ بر اساس مفاد این تفاهم نامه که امروز با حضور رسول آریان پور سرپرست، ابراهیم حمیدی رئیس هیئت مدیره و مهدی گشادرو معاون فنی این شرکت در محل سازمان نظام مهندسی به امضاء رسید، شرکت بیمه میهن بیمه نامه های مسئولیت، مهندسی، عیوب اساسی و پنهان ساختمان،باربری، آتش سوزی، اتومبیل، حوادث و عمر و سرمایه گذاری صادر و در اختیار اعضا و متقاضیان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور قرار خواهد داد.

تعهدات بیمه‌ای برای خسارت بدنی و مالی بر اساس ضوابط و مقررات بیمه ای و شرایط عمومی و خصوصی هر بیمه نامه قابل پرداخت است. متولی اجرا و عملیاتی کردن این تفاهم نامه بر عهده شعبه غرب بیمه میهن به سرپرستی وحید قدس می باشد.