تفاهم‌نامه مشترک وزارت راه و شهرداری تهران برای ساخت ۱۳۰ هزار واحد مسکونی امضا شد
تفاهم‌نامه مشترک وزارت راه و شهرداری تهران برای ساخت ۱۳۰ هزار واحد مسکونی امضا شد
آیین مبادله تفاهم‌نامه همکاری مشترک وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برگزار شد.

آیین مبادله تفاهم‌نامه همکاری مشترک وزارت راه و شهرسازی ( شرکت بازآفرینی شهری ایران) و شهرداری تهران عصر امروز چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ برگزار شد.

در این مراسم تفاهم‌نامه مشترک وزارت راه و شهرداری تهران برای ساخت ۱۳۰ هزار واحد مسکونی توسط رستم قاسمی و علیرضا زاکانی امضا شد

  • منبع خبر : توسط قاسمی و زاکانی