تغییر دستور پرداخت های ساتنا و پایا در بانک ملی ایران
تغییر دستور پرداخت های ساتنا و پایا در بانک ملی ایران
اقتصادوتجارت : بانک ملی ایران از امروز شنبه 25 دی ماه، دستور پرداخت های ساتنا و پایا را مطابق دستورالعمل جدید بانک مرکزی عملیاتی خواهد کرد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بر اساس این دستورالعمل، کف مبلغ دستور پرداخت های بین مشتری (C2C) ساتنا، از ۱۵۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.
سقف مبلغ دستور پرداخت های پایا نیز از ۵۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال به ازای هر دستور پرداخت افزایش یافت.
در خصوص چرخه های تسویه پایا در روزهای عادی (غیرتعطیل رسمی) نیز چرخه جدیدی در ساعت ۱۷:۴۵ برای تسویه دستور پرداخت های غیرشاپرکی افزوده خواهد شد.
دستورپرداخت های ساتنا و پایا با مبدا و مقصد بانک مرکزی و همچنین دستور پرداخت‌های مربوط به تسویه وجوه پرداخت یاران، از شمول محدودیت های مبلغی ذکر شده مستثنی هستند.