تعیین حسابرس مستقل و بارزس قانونی اصلی و علی البدل بانک پارسیان
تعیین حسابرس مستقل و بارزس قانونی اصلی و علی البدل بانک پارسیان
اقتصاد و تجارت : مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل بانک پارسیان برای سال مالی 1400، با حضور بیش از .80 درصد سهامداران بانک، راس ساعت15 روز چهارشنبه 28 مهرماه با رعایت دستور‌العمل‌های بهداشتی برگزار و به صورت آنلاین پخش شد.

اقتصاد و تجارت ؛ساسنامه و تایید سهامداران، هیات رئیسه با ترکیب آقایان مهدی صیدی به عنوان رییس جلسه، مهدی امیری و محمد باقرحیدرنیا نمایندگان سهامداران عمده به عنوان ناظرین، محمد ابوالقاسمی به عنوان دبیرجلسه و نماینده سازمان بورس، درجایگاه حضور یافتند و مجمع رسمیت یافت و سهامداران به صورت آنلاین در جریان تصمیمات مجمع قرار گرفتند.
بنابراین گزارش، در مجمع یادشده، از میان مؤسسات حسابرسی مورد تأیید بانک مرکزی ج.ا.ایران، پس از رأی‌گیری، موسسه حسابرسی آزمون پرداز، به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به‌ عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی‌البدل، از سوی اکثریت سهامداران حاضر انتخاب شدند.
مجمع انتخاب و تکمیل اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره به حد نصاب نرسید
مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک پارسیان، به‌ منظور انتخاب و تکمیل اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره به دلیل نرسیدن به حد نصاب درصد حضور سهامداران، برگزار نشد که زمان برگزاری مجدد آن متعاقبا به اطلاع کلیه سهامداران خواهد رسید.