تعريض مسير جنوب به شمال بزرگراه یادگار امام (ره)
 تعريض مسير جنوب به شمال بزرگراه یادگار امام (ره)
شبکه اقتصادوتجارت :  معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه2 پایتخت گفت: به منظور روانسازی تردد و کاهش بار ترافیکی  شبکه بزرگراهی، طرح تعریض مسیر جنوب به شمال بزرگراه  یادگار امام (ره) محدوده پل شهید جکیم اجرا می شود.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲، امیرحسین حیدرنیا، معاون حمل‌ونقل و ترافیک منطقه ۲ با بیان این خبر گفت: با توجه به بارترافیکی روزانه در مسیر  جنوب به شمال بزرگراه یادگار امام (ره)  ،اجرای عملیات تعریض بزرگراه  از لوپ  بزرگراه شهید حکیم غرب تا رمپ ورودی بزرگراه حکیم  دردستور کار قرار گرفت.
وی افزود:  این با هدف تأمین ایمنی در تردد، روان‌سازی ترافیک، کاهش زمان سفر، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا و همچنین جلوگیری از بروز تصادفات انجام می‌شود
وی افزود: به منظور ارتقای ایمنی تردد،  همزمان با تعريض اين مسير ، فضاي پهلوگاهي مناسبي براي کنار کشيدن خودروهاي معيوب و يا تصادفي از مسير اصلي ايجاد خواهد شد.
معاون  شهردار منطقه۲ افزود: پیش بینی می شود با تعریض این نقطه شاهد روانسازي بار ترافيک در اين بزرگراه باشیم.